Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/73/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa automatów stemplarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2020 r.

Termin składania ofert: 12.12.2019 r.  godz.11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-73-2019.pdf (480,83KB)

XLSXZałącznik nr 1 Kosztorys ofertowy.xlsx (15,89KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-73-2019. edytowalny.docx (38,88KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 09.12.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-73-2019.pdf (147,03KB)

Wersja XML