Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-04/2019

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert 10.05.2019 r. do godz.11:00.

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne realizowane w trybie art. 138o ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin na składanie zapytań do treści Ogłoszenia upływa 06.05.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu ochrona 2019-2021.BES.pdf (1,10MB)  dokument uchylony - nieobowiązujący 

XLSXZałacznik Nr 1A - KOSZTORYS OFERTOWY.xlsx (18,16KB) dokument obowiązujący

DOCXFormularze ofertowe.docx (66,28KB) dokument uchylony - nieobowiązujący 


Uwaga w dn. 26.04.2019 w wyniku udzielonych wyjaśnień nastąpiła zmiana treści Ogłoszenia oraz formularzy ofertowych które zamieszcza się poniżej. Kosztorys ofertowy Załącznik Nr 1A pozostaje bez zmian.

 

PDFWyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia 26-04-2019.pdf (2,01MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu OCHRONA 2019-2021 WERSJA 1.1. PO ZMIANACH UJEDNOLICONA.BES.pdf (1,13MB) dokument obowiązujący

DOCXFormularze ofertowe wersja 1.1. z dn. 26-04-2019.docx (80,69KB) dokument obowiązujący 


PDFWyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia 07.05.2019.pdf (4,34MB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 10.05.2019.BES.pdf (264,74KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2019.BES.pdf (275,62KB)


PDFInformacja o udzieleniu zamowienia na usługi społeczne 29.05.2019.BES.pdf (385,22KB)

Wersja XML