Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-06/2019

Długoterminowy najem urządzeń skanujących wraz z licencjami na oprogramowanie.

Termin składania ofert 26.04.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 23.04.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 538047-N-2019 z dnia 2019-04-16 r..pdf (183,81KB)

PDFSIWZ najem skanerów.BES.pdf (998,09KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (61,49KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 26.04.2019.BES.pdf (246,09KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 08.05.2019.BES.pdf (254,60KB)

Wersja XML