Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan dotyczący ZP w roku 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 

 

PDFPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019.pdf (248,84KB)

Środki na sfinansowanie zamówień wykazanych w poz. 6 i 7 planu zamówień, pochodzą z wpłat własnych pracowników oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wersja XML