Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-03/2019

Długoterminowy najem urządzeń skanujących wraz z licencjami na oprogramowanie oraz kompleksowa obsługa serwisowa w całym okresie najmu

Termin składania ofert 05.04.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 01.04.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 529272-N-2019 z dnia 2019-03-25 r..pdf (189,03KB)

PDFSIWZ najem skanerów.BES.pdf (1,18MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (86,41KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 05.04.2019.BES.pdf (248,50KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (526,17KB)

Wersja XML