Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-02/2019

Dostawa sprzętu w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Termin składania ofert 22.03.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 19.03.2019r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 523460-N-2019 z dnia 2019-03-11 r..pdf

PDFSIWZ EZD.BES.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 15.03.2019.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ wer. 1.1.pdf


PDFinformacja z otwarcia ofert 22.03.2019.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2019.pdf

 

 

Wersja XML