Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan majątkowy i sprawozdania finansowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dysponuje majątkiem w skład, którego wchodzą:

 

Nieruchomości:

Budynki pozostające w trwałym zarządzie WSA w Warszawie:

- przy ul. Jana Pankiewicza 4 w Warszawie

- przy ulicy Jana Kazimierza 10 w Warszawie

- przy ul. Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu

Ww. budynki posadowione są na działkach z prawem użytkowania wieczystego na rzecz WSA w Warszawie.

WSA w Warszawie korzysta ponadto z budynku będącego w trwałym zarządzie NSA, przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.
 

Ruchomości:

 - trzy samochody osobowe i jeden samochód osobowo-transportowy ;

 - wyposażenie infrastruktury budynków, sprzęt komputerowy i inne sprzęty niezbędne w pracy sądu.

 

Sprawozdania finansowe:

PDFSprawozdania Finansowe WSA w Warszawie za rok 2020.pdf

PDFSprawozdania finansowe WSA w Warszawie za 2019 rok.pdf

PDFSprawozdanie finans WSA w Wwie 2018r.PDF

Wersja XML