Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/71/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 17.12.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa defibrylatora na potrzeby  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-71-2018.pdf (460,45KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-71-2018 - wer. edytowalna.docx (25,28KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 13.12.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 13.12.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/71/2018

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora Primedic HeartSave AED z szafką o parametrach wskazanych w załączonej karcie katalogowej?

odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na defibrylator  inny niż wskazany w klauzuli I ust. 1  Zapytaniu ofertowym - nr sprawy WSA/ZP/BA/71/2018.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-71-2018.pdf (364,23KB)

Wersja XML