Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych ( Kadry )

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 
ul. Jasna 2/4 ( 00-013 Warszawa )

Kierownik Oddziału
Izabella Chromicka                                    tel. 22 553 79 51 pokój 111, I piętro


Z-ca Kierownika Oddziału
Hanna Jelińska                                          tel. 22 553 79 49 pokój 112, I piętro


 

Wersja XML