Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego VIII.pdf (178,96KB)

Wydział Orzeczniczy VIII Zamiejscowy w Radomiu
ul. Juliusza Słowackiego 7 ( 26-600 Radom )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 48 368 99 00 pokój 106a           
- sędzia WSA Marek Wroczyński                        fax 48 368 99 50

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 48 368 99 07 pokój 105
- sędzia WSA Iwona Owsińska-GwiazdaKierownik Sekretariatu                                        tel. 48 368 99 00 pokój 106b
Marzena Kusztal                                                  fax 48 368 99 53

Z-ca Kierownika Sekretariatu                             tel. 48 368 99 08 pokój 106b
Barbara Czyżewska                                          


Oddział Administracyjno-Gospodarczy             tel. 48 368 99 27 pokój 12
Z-ca Kierownik Oddziału Krzysztof Trzos


Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 8.30 – 15.00, a w ostatnim dniu miesiąca jest nieczynna.

Wersja XML