Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy VII

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego VII od 2022_07.pdf (131,01KB)

Wydział Orzeczniczy VII
ul. Jana Pankiewicza 4 ( 00-696 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 77 01 pokój 201, II piętro             
- sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 77 02 pokój 206, II piętro
- sędzia WSA Joanna Gierak-PodsiadłyKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 77 00 pokój 202, II piętro
Agnieszka Kuberska-Pellegrino                          fax 22 553 70 64

Z-ca Kierownika Sekretariatu                             tel. 22 553 77 03 pokój 202, II piętro
Anna Sosińska                                                     fax 22 553 70 64

Wersja XML