Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy VI

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego VI od 2022_07.pdf (136,07KB)

Wydział Orzeczniczy VI
ul. Jana Pankiewicza 4 ( 00-696 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 76 01 pokój 409, IV piętro             
- sędzia NSA Zdzisław Romanowski

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 76 02 pokój 407, IV piętro
- sędzia WSA Urszula WilkKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 76 00 pokój 406, IV piętro
Małgorzata Kiełbratowska                                  fax 22 553 70 44

Z-ca Kierownika Sekretariatu                             tel. 22 553 76 03 pokój 406, IV piętro
Agnieszka Gajewiak                                            fax 22 553 70 44

Wersja XML