Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy II

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego II od 2022_07.pdf (131,68KB)

Wydział Orzeczniczy II
ul. Jasna 2/4 ( 00-013 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 72 01 pokój 413, IV piętro             
- sędzia WSA
Andrzej Kołodziej

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 72 02 pokój 412, IV piętro
- sędzia WSA
Sławomir AntoniukKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 72 00 pokój 414, IV piętro
Mirosław  Mrozek                                                fax 22 826 92 65

Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 72 03 pokój 414, IV piętro
Magdalena Bełdowicz                                         fax 22 826 92 65


Wersja XML