Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Informacji Sądowej

Wydział Informacji Sądowej

ul. Jasna 2/4 (00-013 Warszawa)


Sekretariat WIS                                                                      tel. 22 553 79 01
V piętro, pokój 531                                                                fax 22 553 70 46
                                                                                                e-mail  informacja@warszawa.wsa.gov.pl


Przewodnicząca Wydziału, Rzecznik Prasowy                   tel. 22 553 79 00, 22 553 79 01

sędzia WSA  Małgorzata Jarecka


Z-ca Przewodniczącej Wydziału                                          tel. 22 553 79 03

sędzia WSA Ewa Marcinkowska
V piętro, pokój 530


Kierownik Sekretariatu                                                         tel. 22 553 79 01

Justyna Michrowska

V piętro, pokój 531


Z-ca Kierownika Sekretariatu                                              tel. 22 553 79 10

Dominik Niewirowski

V [piętro, pokój 533


Biblioteka                                                                             tel. 22 553 78 75

I piętro, pokój 130

Kierownik biblioteki

Lech Koziński


 

Wersja XML