Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Orzeczniczy I

PDFSymbole spraw Wydziału Orzeczniczego I _od 2022_07.pdf (123,23KB)

Wydział Orzeczniczy I
ul. Jasna 2/4 ( 00-013 Warszawa )


Przewodniczący Wydziału                                  tel. 22 553 71 01 pokój 511, V piętro             
- sędzia WSA
Dariusz Pirogowicz

Z-ca Przewodniczącego Wydziału                     tel. 22 553 71 02 pokój 510, V piętro
- sędzia WSA
Gabriela NowakKierownik Sekretariatu                                        tel. 22 553 71 00 pokój 512, V piętro
Katarzyna Solak                                                   fax 22 826 92 24

Z-ca Kierownika Sekretariatu                              tel. 22 553 71 00 pokój 512, V piętro
Tomasz Noske                                                      fax 22 826 92 24


 

Wersja XML