Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zasadach rekrutacji

            Informujemy, że zatrudnienie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbywa się na podstawie ogłaszanych konkursów i powadzonych rekrutacji.

            Osoby zainteresowane zatrudnieniem w drodze rekrutacji mogą złożyć swoje cv z załączonym do niego oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór dokumentu->  DOCrodo-zgoda-na-przetwarzanie-danych_nabor-bez-konkursu_2022.doc ) w danym roku kalendarzowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane. Dane osobowe podane w tym celu przetwarzane będą przez Wojewódzki Sąd Administracyjny tylko we wskazanym w oświadczeniu okresie. Po jego upływie cv zostanie zniszczone.

Cv kandydata do zatrudnienia powinno zawierać:

 

Tryb przeprowadzania konkursów zamieszczony jest każdorazowo w ogłoszeniu.

Wersja XML