Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-05/2017

Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku WSA przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 30.05.2017 r. 

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 15.05.2017 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.04.2017

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-OJS081-155795-pl.pdf (150,11KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami Nr 1-5, 8 do SIWZ

PDFSIWZ pierwsze wyposażenie Pankiewicza 4.pdf (1,45MB)

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ 

ZIPJEDZ.zip (12,17KB)

 

Opis systemów meblowych i wyposażenia - Załącznik Nr 7 do SIWZ 

PDFOPIS SYSTEMÓW MEBLOWYCH - Załacznik Nr 7 do SIWZ.pdf (7,45MB)

 

Projekty meblowe usytuowania mebli - Załącznik Nr 9 do SIWZ 

ZIPZałacznik Nr 9 do SIWZ - rysunki.zip (9,18MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word (Załącznik Nr 1/1A, 2/2A, 3, 5 do SIWZ) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (84,69KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ - 19.05.2017 r. 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 19 05 2017.pdf (658,73KB)


Informacja z otwarcia ofert - 30.05.2017 r. 

PDFinformacja z otwarcia ofert 30.05.2017.pdf (490,91KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty - 03.07.2017 r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.07.2017.pdf (449,06KB)

Wersja XML