Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-04/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z  obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert 19.04.2017 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 25.04.2017 r. do godz.11:00.

Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 13.04.2017 r. do godz. 24.00.  


Ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja - publikacja z dn. 06.04.2017r

PDFSpecyfikacja OCHRONA 2017-2019.pdf (1,29MB)

 

Formularze ofertowe w formacie WORD 

DOCXFormularze do specyfikacji.docx (41,47KB)

 

Kosztorys ofertowy w formacie EXCEL   

XLSXZałacznik Nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY.xlsx (18,96KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji oraz zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 13.04.2017

Wydłużono termin składania ofert do 25.04.2017r. 

PDFWyjaśnienia treści specyfikacji 13.04.2017.pdf (454,46KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji - pismo z dn. 19.04.2017 

PDFWyjaśnienia treści specyfikacji 19.04.2017.pdf (432,11KB)


Informacja z otwarcia ofert - publikacja z dn. 25.04.2017 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 25.04.2017.pdf (614,59KB)


Informacja o udzieleniu zamówienia - 23.05.2017 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia 23.05.2017.pdf (307,65KB)

Wersja XML