Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/14/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30.11.2016r.

Oferta na: „Niszczenie dokumentów wrażliwych i odbiór makulatury dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-14-2016.pdf (453,12KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.11.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2016.pdf (559,83KB)
 

Wersja XML