Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/15/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 29.11.2016r.

Oferta na Zakup monitorów z minimalną 2-letnia gwarancją  dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-15.pdf (456,36KB)

PDFSpecyfikacja techniczna zał nr 2.pdf (355,91KB)


Pytanie 1:

Specyfikacja techniczna monitorów, punkty 13 i 15 – bardzo proszę o wskazanie jaka jest faktycznie wymagana gwarancja.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pkt 2.2. Zapytania ofertowego, w którym zostały wyznaczone kryteria oceny ofert, Wykonawca może:

  1. zaoferować minimalny wymagany (2 – letni) termin gwarancji - w takim przypadku Zamawiający przyzna zero punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny ofert lub,
  2. zaoferować wydłużoną gwarancję tj. na okres 3 lat - w takim przypadku Zamawiający przyznadziesięć punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny ofert.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza w monitorach o przekątnej ekranu 28 cali inne matryce niż IPS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w monitorach o przekątnej ekranu 28 cali, inny typ matryc niż IPS.

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.12.2016.pdf (490,25KB)
 

Wersja XML