Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-13/2016

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Termin składania ofert 28.11.2016 r. do godz.11:00.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 23.11.2016 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 18.11.2016.pdf (128,68KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2016 .pdf (1,02MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (56,51KB)


Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dn. 28.11.2016r. 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 28.11.2016.pdf (447,12KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2016.pdf (510,18KB)

Wersja XML