Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-08/2016

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetragu nieograniczonego 

Termin składania ofert 16.08.2016r. 

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 26.07.2016r.  


Ogłoszenie o zamówieniu 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-OJS131-236004-pl.pdf (160,17KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ serwis drukarek 2016-2020.pdf (1,46MB)

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

DOCZałacznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ.doc (183,00KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (76,33KB)


Modyfikacja SIWZ (zmiana treści Załacznika Nr 1 do SIWZ) z dn. 02.08.2016 

PDFModyfikacje SIWZ 02.08.2016.pdf (171,56KB)

 

Zmodyfikowany Załacznik Nr 1 do SIWZ - wersja 1.1. z dn. 02.08.2016 

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ wer. 1.1..docx (36,51KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.09.2016 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (317,46KB)

 

Wersja XML