Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje jednostkowe

Petycje jednostkowe

 

L.p. Numer
sprawy
Data
złożenia
   Tematyka petycji   Stan aktualny
1 WIS-041/309/16 18.03.2016 r.  Korzystanie przez Sąd
 z portalu internetowego
 administrowanego przez
 Min. Sprawiedliwości (KRS)
Treść
PDFPetycja_Prawo_na_drodze.pdf (864,43KB)

PDFWIS_041-309-16 odpowiedz na petycje.pdf (185,07KB)
  2  WIS-041/639/17  5.07.2017 r.  Stosowanie się przez  sędziów WSA
 w Warszawie  do wyroku Trybunału
 Konstytucyjnego  z dnia 11.10.2016 r.
 sygn. akt K. 24/15
3 WIS-043/25/20 16.04.2020 r. Zmiana Konstytucji w zakresie kadencji Prezydenta RP i przeprowadzenia referendum

Treść

PDFPetycja - zmiana Konstytucji RP.pdf (1,02MB)

PDFOdpowiedź na petycję - WIS 043 25 20.pdf (159,09KB)

 

Wersja XML