Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa budżetowe (Dz. U. z  2022 poz. 998) informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie do dnia 30 września 2022 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego:

Łukasz Doleżyński

tel. 22 5537863

oraz

Paweł Szymański

tel. 600890097                                                                                                                       

Szczegółowy wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego zawiera  załącznik do ogłoszenia.
XLSXzałącznik ogłoszenie.xlsx (32,72KB)

Wersja XML