Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transmisja rozpraw online

Podstawa prawna - art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842).

 

20 stycznia 2022 r.

 

Sygnatura akt Godzina Przedmiot sprawy Link do rozprawy
I SA/Wa 2359/19 11:00

KR III R 56a/18

(dot. nieruchomości przy ul. E. Schroegera 80)

https://warszawa-wsa.webex.com/warszawa-wsa/j.php?MTID=me83d04511fb83515f645020762e12a3e
I SA/Wa 2361/19 12:00

KR III R 56b/18

(dot. nieruchomości przy ul. E. Schroegera 80)

https://warszawa-wsa.webex.com/warszawa-wsa/j.php?MTID=mb9fc07c24968475de414101d7c39f464
I SA/Wa 2363/19 13:00

KR III R 56c/18

(dot. nieruchomości przy ul. E. Schroegera 80)

https://warszawa-wsa.webex.com/warszawa-wsa/j.php?MTID=m37708eb99ee2bbff31327dd6130843c9

 

2 luty 2022 r.

 

Sygnatura akt Godzina Przedmiot sprawy Link do rozprawy
I SA/Wa 2620/19  

KR II R 5/19

(dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej "Kolonia Adolfówka")

 
I SA/Wa 2621/19  

KR II R 6/19

(dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej "Kolonia Adolfówka")

 
I SA/Wa 2622/19  

KR II R 9/19

(dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej "Kolonia Adolfówka")

 
I SA/Wa 2662/19  

KR II R 10/19

(dot. nieruchomości przy ul. Borzymowskiej "Kolonia Adolfówka")

 

 

Informacje ogólne oraz instrukcja logowania.

 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje, iż udział publiczności w ww. sprawach możliwy jest za pomocą komunikatora WEBEX. Nie jest wymagane posiadanie specjalnego oprogramowania. Publiczność łączy się przez wskazany link przypisany do danej sprawy.
 2. Link do rozprawy udostępniany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym rozprawę.
 3. Osoba biorąca udział w charakterze publiczności za pomocą komunikatora ma status prawny publiczności będącej fizycznie obecną na Sali.
 4. W celu dołączenia do rozprawy w charakterze publiczności należy:
 1. Mikrofon w czasie rozprawy jest wyciszony. Publiczność ma wyłącznie możliwość obserwowania i słuchania przebiegu rozprawy.
Wersja XML