Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie zawieszenia w wykonywaniu praw i obowiązków członka Zarządu Szpitala Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi Rady Nadzorczej spółki Szpital Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Zdrowia z 26 marca 2021 r. w przedmiocie zawieszenia w wykonywaniu praw i obowiązków kierownika podmiotu leczniczego i wyznaczenie pełnomocnika, wyrokiem z 29 lipca 2021 r. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz zasądził od Ministra Zdrowia na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem - PDFV SA Wa 3081 21.pdf (480,09KB)

Wersja XML