Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie

Warunkiem uczestnictwa w rozprawie bez obecności w budynku Sądu jest złożenie poniższego oświadczenia – w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy wskazanym w zawiadomieniu o rozprawie – w formie dokumentu elektronicznego wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, potwierdzającego, że strona posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

UWAGA: Przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sądu będzie traktowane jako bezskuteczne.

 

Wzór oświadczenia do pobrania

 

 

 

Wersja XML