Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje,
że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 29 marca 2021r.
o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
(M.P. z dnia 7 kwietnia 2021r., Poz. 333). 

DOCkarta asesora (3).doc (75,50KB)

DOCRODO zgoda na przetwarzanie danych-s. (2).doc (27,50KB)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 maja 2021r. (liczy się data stempla pocztowego).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.

 

Wersja XML