Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 865/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019  r. nr XXIV/671/2019 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 oraz § 5 pkt 1 lit. a i b zaskarżonej uchwały oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 865 20.pdf (268,54KB)

 

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 866/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2020 r. nr XXV/728/2020 w przedmiocie uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym zmiany § 5 pkt 1 i 2 uchwały nr XXIV/671/2019 Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019 r. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 866 20.pdf (270,13KB)

 

     W sprawie o sygn. akt III SA/Wa 867/20 ze skargi R. z siedzibą w W. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 12 grudnia 2019  r. nr XXIV/676/2019 w przedmiocie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobrania treść wyroku wraz z uzasadnieniem – PDFIII SA Wa 867 20.pdf (598,56KB)

Wersja XML