Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wstrzymanie wykonania uchwały Rady m.st. Warszawy.

     Pismem z 11 lutego 2021 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Rady m.st. Warszawy z  15 października 2020 r. nr XXXVIII/1199/2020 w przedmiocie uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 24 lutego 2021 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Do pobrania pełna treść wydanego w sprawie postanowienia - PDFIII SA Wa 2589 20.pdf

Wersja XML