Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienia WSA w Warszawie w sprawach o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19.

Z uwagi na znaczne zainteresowanie sprawami o sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19 ze skarg na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych przedstawiamy poniżej postanowienia tut. Sądu z 20 stycznia 2020 r. (w wersji zanonimizowanej) odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Link do pobrania - PDFPostanowienie II SA Wa 1927 19.pdf

Link do pobrania - PDFPostanowienie II SA Wa 2148 19.pdf

Link do pobrania - PDFPostanowienie II SA Wa 2153 19.pdf

 

Wersja XML