Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.


                     Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.


 PDFI Informacje wstępne

 PDFII Wpływ skarg

 III POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 PDFIII 1 Wstęp
 PDFIII 2 Postępowanie mediacyjne i uproszczone
 PDFIII 3 Zagadnienia związane z prawem pomocy
 PDFIII 4 Skargi kasacyjne
 PDFIII 5 Grzywny
 PDFIII 6 Wystapienie w trybie art. 155 paragraf 1 p.p.s.a.
 PDFIII 7 Pytania prawne do Trybunalu Konstytucyjnego

 IV ORZECZNICTWO WSA - ZAGADNIENIA WYBRANE
 PDFIV 1 Sprawy z zakresu gospodarki mieniem
 PDFIV 2 Sprawy z zakresu edukacji
 PDFIV 3 Sprawy z zakresu stosunków służbowych i stosunków pracy
 PDFIV 4 Sprawy mieszkaniowe
 PDFIV 5 Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony
 PDFIV 6 Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego
 PDFIV 7 Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia
 PDFIV 8 Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych
 PDFIV 9 Sprawy z zakresu dostepu do informacji publicznej
 PDFIV 10 Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych
 PDFIV 11 Sprawy z zakresu ewidencji ludności i obywatelstwa
 PDFIV 12 Sprawy z zakresu gospodarki wodnej
 PDFIV 13 Sprawy z zakresu geodezji i kartografii
 PDFIV 14 Sprawy z zakresu ochrony środowiska
 PDFIV 15 Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 PDFIV 16 Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa
 PDFIV 17 Sprawy z zakresu przejecia mienia
 PDFIV 18 Sprawy cudzoziemcow repatraiantow nabycia nieruchomosci przez cudzoziemcow
 PDFIV 19 Sprawy z zakresu cła
 PDFIV 20 Sprawy dotyczace środkow publicznych
 PDFIV 21 Spr subwencji unijnych funduszy strukturalnych i regulacji rynkow branzowych
 PDFIV 22 Sprawy z zakresu drog kolei lotnictwa i żeglugi
 PDFIV 23 Sprawy z zakresu dzialalności gospodarczej
 PDFIV 24 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa
 PDFIV 25 Sprawy z zakresu energetyki i atomistyki
 PDFIV 26 Sprawy dotyczace uprawnień do wykonywania określonych czyności i zajęć
 PDFIV 27 Sprawy z zakresu telemediów
 PDFIV 28 Sprawy z zakresu broni i materiałów wybuchowych
 PDFIV 29 Sprawy dotyczace kultury fizycznej
 PDFIV 30 Sprawy z zakresu kapitalu i bankowości
 PDFIV 31 Sprawy z zakresu wlasności przemysłowej
 PDFIV 32 Sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych
 PDFIV 33 Sprawy oznaczone symbolem 645 jako inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi
 PDFIV 34 Sprawy z zakresu budownictwa
 PDFIV 35 Sprawy z zakresu zdrowia
 PDFIV 36 Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych

 V DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU
 
 PDFV 1 Wydział Informacji Sądowej
 PDFV 2 Szkolenia sędziow

                 PDFTabela 1 A.Ruch spraw
                 PDFTabela 2  Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008
                 PDFTabela 3 Wpływ skarg na bezczynność organów administracji według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008
                 PDFTabela 4 Załatwienia w postępowaniu mediacyjnym.pdf
                 PDFTabela 5 Inne niz wykazane w dziale 1 i 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi...
                 PDFTabela 6 Sprawy niezałatwione
                 PDFTabela 7 Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku pstępowania
                 PDFTabela 8 Terminowość załatwiania spraw
                 PDFTabela 9 Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów, centralnych organówadministracji rządowej i innych naczelnych organów
                 PDFTabela 10 Zalatwione wyrokiem skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych
 

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2009-04-14
Wersja XML