Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 83 i ul. Senatorska 7).

W dniu 20 listopada 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 83 i ul. Senatorska 7).

Publikacja orzeczenia nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali A.

Wersja XML