Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019  r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz. U. z  2019 poz. 2004) posiada zbędne składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.
      Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 15 października  2019 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

      Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 października  2019  r. (Dz. U. z  2019 poz. 2004). O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

      Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Administracyjno –Gospodarczego :
Łukasz Doleżyński tel. 22 5537863, e-mail  lukasz.dolezynski@warszawa.wsa.gov.pl

      Szczegółowy wykaz zbędnego składników majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

      XLSXZałącznik nr 1 - wykaz skladników majatku do nieodpłatnego przekazania.xlsx

Wersja XML