Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2007r.

Informacja o działalności
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w 2007r.

PDFI INFORMACJE WSTĘPNE.pdf

PDFII WPŁYW SKARG.pdf

III POSTĘPOWANIE SĄDOWE
PDFIII 1. Wstęp.pdf
PDFIII 2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone.pdf
PDFIII 3. Zagadnienia związane z prawem pomocy.pdf
PDFIII 4. Skargi kasacyjne.pdf
PDFIII 5. Grzywny.pdf
PDFIII 6. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.pdf

PDFIV ORZECZNICTWO WSA.pdf
PDFIV 1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem.pdf
PDFIV 2. Sprawy z zakresu komunalizacji mienia.pdf
PDFIV 3. Sprawy z zakresu edukacji.pdf
PDFIV 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń.pdf
PDFIV 5. Sprawy z zakresu kościołów i związków wyznaniowych.pdf
PDFIV 6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFIV 7. Sprawy z zakresu kultury i sztuki_.pdf
PDFIV 8. Sprawy z zakresu postepowania egzekucyjnego.pdf
PDFIV 9. Spr dot uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf
PDFIV 10, Sprawy z zakresu stosunków służbowych i stosunków pracy.pdf
PDFIV 11. Sprawy mieszkaniowe.pdf
PDFIV 12. Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony.pdf
PDFIV 13. Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego.pdf
PDFIV 14. Sprawy z akresu bezrobocia i zatrudnienia.pdf
PDFIV 15. Sprawy z zakresu ochrony danych osobwych.pdf
PDFIV 16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej.pdf
PDFIV 17. Sprawy z zakresu świadczeń w drodze wyjątku.pdf
PDFIV 18. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych.pdf
PDFIV 19. Spr. z zakr. ewidencji ludnosci obywatelstwa paszportow.pdf
PDFIV 20. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej.pdf
PDFIV 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii.pdf
PDFIV 22. Sprawy z zakresu ochrony srodowiska.pdf
PDFIV 23. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFIV 24. Sprawy z zakresu rolnictwa i lesnictwa.pdf
PDFIV 25. Sprawy z zakresu przejecia mienia.pdf
PDFIV 26. Spr. oznaczone symb. 645 jako inne sprawy nieobjete symb. 601_644 oraz 646_652.pdf
PDFIV 27. Spr. dotycz. cudzoziemcow repatriantow_nabycia nieruchom. przez cudzoziemcow.pdf
PDFIV 28. Sprawy z zakresu cla.pdf
PDFIV 29. Spr. dot. kombatantow i swiadczen z tytulu pracy przymusowej.pdf
PDFIV 30. Spr. dot. srodkow publicznych_o symbolu 653.pdf
PDFIV 31. Spr. z zakresu drog kolei lotnictwa zeglugi.pdf
PDFIV 32. Sprawy z zakresu dzialalnosci gospodarczej.pdf
PDFIV 33. Sprawy z zakresu geologii i gornictwa.pdf
PDFIV 34. Sprawy z zakresu energetyki.pdf
PDFIV 35. Sprawy z zakresu czynnosci i zajecia.pdf
PDFIV 36. Sprawy z zakresu ubezpieczen majatkowych.pdf
PDFIV 37. Sprawy z zakresu jakosci.pdf
PDFIV 38. Sprawy z zakresu telemediow.pdf
PDFIV 39. Sprawy z zakresu broni i materialow wybuchowych.pdf
PDFIV 40. Sprawy z zakresu kultury fizycznej.pdf
PDFIV 41. Sprawy z zakresu kapitału i bankowosci.pdf
PDFIV 42. sprawy z zakresu wlasnosci przemyslowej.pdf
PDFIV 43. Sprawy z zakresu funduszy emerytalnych.pdf
PDFIV 44. Sprawy z zakresu budownictwa.pdf
PDFIV 45. Sprawy z zakresu zdrowia.pdf
PDFIV 46. Sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych.pdf

V DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA
PDFV 1. Wystapienia w trybie art. 155 par. 1 ppsa.pdf
PDFV 2. Wydzial Informacji Sadowej.pdf
PDFV 3. Szkolenia sedziow.pdf
PDFVI UWAGI KOŃCOWE.pdf

PDFTabele.pdf

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2008.06.20)
Wersja XML