Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-11/2019

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert 07.11.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 30.10.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 613307-N-2019 z dnia 2019-10-22 r..pdf (187,55KB)

PDFSIWZ karty podarunkowe 2019.BES.pdf (785,17KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (64,66KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert 07.11.2019.BES.pdf (248,66KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2019.BES.pdf (267,41KB)

Wersja XML