Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-10/2019

Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jana Pankiewicza 4 w Warszawie.

Termin składania ofert 31.10.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 24.10.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 611072-N-2019 z dnia 2019-10-17 r..pdf

PDFSIWZ dostawa energii elektrycznej Pankiewicza 2020-2021.BES.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 25.10.2019.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert 31.10.2019.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2019.BES.pdf

Wersja XML