Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne inscenizacje rozpraw połączone ze zwiedzaniem budynku Sądu.

     W dniu 8 października 2019 r. odwiedzili Nas uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie, a w dniu 10 października 2019 r. uczniowie klasy VI i VII Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli.

     Uczestniczyli oni w symulacjach rozpraw. Ponadto wysłuchali wykładu dotyczącego sądownictwa administracyjnego. Młodzież bardzo chętnie angażowała się w dyskusję na temat przedmiotu spotkania, zadając pytania dotyczące funkcjonowania tutejszego Sądu i zawodów prawniczych.

Dziękujemy za wizytę.

Zdjęcie przedstawia salę rozpraw wraz uczestnikami inscenizacji mającej na celu przybliżenie realiów postepowania sądowo-administracyjnego.
Skład orzekający na sali rozpraw.
Zdjęcie przedstawia salę rozpraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Z lewej strony skład orzekający.
Na pierwszym planie publiczność na rozprawie.
W głębi sali za stołem skład orzekający (sędziowie).

Wersja XML