Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25)

W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

W sprawach tych zostały złożone, przez Miasto Stołeczne Warszawa, wnioski o zawieszenie postępowań do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na skutek złożonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu aktu oskarżenia.

Sąd postanowił w dniu dzisiejszym rozprawy odroczyć oraz zwrócić się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o nadesłanie wskazanego aktu oskarżenia. Po jego otrzymaniu sprawy zostaną skierowane na posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosków o zawieszenie postępowań.

Wersja XML