Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-09/2019

Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 23.10.2019 r. do godz.09:00.

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 02.10.2019 r. 


link do strony internetowej miniPortalu dot. przedmiotowego postępowania, z której można pobrać identyfikator postępowania oraz klucz publiczny:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=46fe5e7e-c1eb-4131-b7af-22781a396d1c


PDFOgłoszenie o zamówieniu 2019 S 176-428541 z dn. 12.09.2019.pdf

PDFSIWZ Usługi utrzymania czystości 2019 -2021.BES.pdf

ZIPZałacznik Nr 4 do SIWZ JEDZ.zip

PDFZałacznik Nr 4 do Umowy - Warszawa Jasna.pdf

PDFZałacznik Nr 5 do Umowy - Warszawa Pankiewicza.pdf

PDFZałacznik Nr 6 do Umowy - Radom Słowackiego.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf

XLSXKosztorys ofertowy Załącznik Nr 1B do SIWZ.xlsx

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 27.09.2019.pdf


PDFWyjaśnienia SIWZ 07.10.2019.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert 23.10.2019.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2019.BES.pdf

Wersja XML