Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

      W dniach 3 - 4 września br. grupa sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na czele z Prezesem Sądu Wojciechem Mazurem przebywała z wizytą studyjną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oprócz Prezesa w wizycie udział wzięli Wiceprezes WSA w Warszawie Paweł Groński, Dyrektor Sądu Wojciech Kitka oraz wybrani sędziowie reprezentujący wszystkie Wydziały Orzecznicze Sądu.

     W trakcie wizyty delegaci mieli okazję zwiedzić budynek Trybunału oraz zapoznać się z warunkami pracy sędziów oraz personelu Trybunału. Uczestniczyli również w charakterze publiczności w rozprawie dotyczącej sprawy o sygn. C-639/18 (Sparkasse Sudholstein), w trakcie której prezentowane były stanowiska w sprawie praktycznego zastosowania przepisów Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. regulującej sprzedaż konsumentom usług finansowych na odległość. Następnie odbyły się spotkania z Rzecznikiem Generalnym Trybunału Profesorem Maciejem Szpunarem oraz Sędzią Trybunału Profesorem Markiem Safjanem, jak również z sędziami Sądu UE Profesor Niną Półtorak oraz Sędzią Krystyną Kowalik-Bańczyk.  W trakcie spotkań sędziom WSA w Warszawie zaprezentowane zostały zasady pracy Rzecznika oraz sędziów Trybunału, a także zostały omówione problemy związane z bieżącą praktyką orzeczniczą.

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Wersja XML