Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

 

Dyrektor Sądu                           -  Wojciech Kitka
                                                      IV piętro pokój 432             tel. 22 553 78 11      

Sekretariat Administracyjny        -  Renata Sobieraj                                      
                                                      IV piętro pokój 433             tel. 22 553 78 10

........................................................................................................................................................................

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych ma siedzibę w budynku przy ul. Jasnej 1

Kierownik Oddziału                    - Izabella Chromicka
                                                    III piętro pokój 310               tel. 22 596 44 81, 22 553 78 51   
                                                                                                fax 22 596 44 08

........................................................................................................................................................................

Oddział Finansowo - Budżetowy ma siedzibę w budynku przy ul. Jasnej 1

Główna Księgowa                       - Joanna Czarnocka
                                                     III piętro pokój 303              tel. 22 596 44 09, 22 553 78 41 

 Informacje w sprawach 
- uiszczanych wpisów sądowych                                               tel. 22 596 44 75, 22 596 44 40
- wypłat pomocy prawnych przyznanych pełnomocnikom         tel. 22 596 44 10, 22 553 78 45  

........................................................................................................................................................................

Oddział Administracyjno - Gospodarczy ma siedzibę w budynku przy ul. Jasnej 1 

Kierownik Oddziału                 - Tomasz Brodowski
                                                  IV piętro pokój 420                 tel. 22 596 44 30, fax 22 596 44 87

 

Wersja XML