• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/41/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 11.00

Zasilacze awaryjne do montażu w szafie RACK dla  WSA w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-41-2019.pdf

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 2 WSA-ZP-BA-41-2019.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 26.08.2019 r. o godz. 11.00.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-41-2019.pdf

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000