Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/34/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 11.00

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń systemu automatyki klimatyzacji z systemem BMS w budynkach WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-34-2019.pdf

DOCXFormularze ofertowe WSA-ZP-BA-34-2019 wer. edytowalna.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  upływa 26.08.2019 r. o godz. 11.00.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-34-2019.pdf

Wersja XML