Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Sekretariat WIS ma siedzibę w budynku przy ul. Jana Pankiewicza 4
tel. (22) 553 79 01   e-mail
fax. (22) 553 70 46
.....................................................................................................................................................................
Przewodniczący Wydziału                    - sędzia WSA Joanna Kube      
Rzecznik Prasowy                                  II piętro pokój 209  
                                                              tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
                                                              tel. 60 107 88 73

Z-ca Przewodniczącego Wydziału        - sędzia WSA Ewa Marcinkowska
                                                              II piętro pokój 207    
                                                              tel. 22 553 79 03 
......................................................................................................................................................................

Sekretariat WIS                                  -  ul. J. Pankiewicza 4, II piętro pokój 208
                                                              tel. 22 553 79 01

                                                              fax. 22 553 70 46
Kierownik Sekretariatu                        - Ewa Bartniak
                                                              ul. Jasna 2/4, parter pokój 15
                                                              tel. 22 553 70 15

Z-ca Kierownika Sekretariatu              - Justyna Michrowska       
                                                              ul. J. Pankiewicza 4, II piętro pokój 208
                                                              tel. 22 553 79 01 
.......................................................................................................................................................................
Biblioteka mieści się na I piętrze w pokoju 130 w budynku przy ul. Jasnej 2/4


Biblioteka                                            - Lech Koziński, Ewa Rajewska
                                                              tel. 22 553 78 75   

Wersja XML