Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-08/2019

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.

Termin składania ofert 25.07.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 22.07.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 574998-N-2019 z dnia 2019-07-17 r..pdf (193,86KB)

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2019.BES.pdf (886,02KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (65,69KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 25.07.2019.BES.pdf (262,56KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2019.BES.pdf (251,96KB)

Wersja XML