Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy II  ma siedzibę przy ul. Jasnej 2/4
..................................................................................................

Przewodniczący Wydziału                    Andrzej Kołodziej
- sędzia WSA                                        II piętro pokój 214             tel. 22 553 72 01

Z-ca Przewodniczącego Wydziału        Sławomir Antoniuk
- sędzia WSA                                        II piętro pokój 213             tel. 22 553 72 02
.................................................................................................................................................................

Kierownik Sekretariatu                          Mirosław Mrozek
                                                             II piętro pokój 215             tel. 22 553 72 00 fax 22 826 92 65

Z-ca Kierownika Sekretariatu                Magdalena Bełdowicz
                                                             II piętro pokój 215             tel. 22 553 72 03 fax 22 826 92 65

Wersja XML