Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (Pl. Defilad 1).

W dniu 27 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

Sprawy te zostały w dniu dzisiejszym odroczone z uwagi na brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia o terminie rozprawy od jednej ze stron postępowania.

Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony z urzędu.

Wersja XML