Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Wydział Orzeczniczy III  ma siedzibę przy ul. Jasnej 2/4
....................................................................................................

Przewodniczący Wydziału                      Marta Waksmundzka - Karasińska  
- sędzia WSA                                         II piętro pokój 235                  tel. 22 553 73 01

Z-ca Przewodniczącego Wydziału             Sylwester Golec 
                  
- sędzia WSA                                          II piętro pokój 234                  tel. 22 553 73 02 

Z-ca Przewodniczącego Wydziału             Elżbieta Olechniewicz                  
- sędzia WSA                                          II piętro pokój 214                  tel. 22 553 73 06

.............................................................................................................................................................

Kierownik Sekretariatu                Urszula Bargiel
                                                    II piętro pokój 236                tel. 22 553 73 00  fax 22 826 92 69

Z-ca Kierownika Sekretariatu       Marek Wieprzkowicz
                                                    II piętro pokój 236                tel. 22 553 73 03  fax 22 826 92 69 

 

Wersja XML