Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 280 w Warszawie.

     W dniu 12 czerwca 2019 r. w tut. Sądzie została przeprowadzona symulacja rozprawy w ramach programu „Edukacja sądowa”, w której udział wzięli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie.

     W ramach lekcji sądowej uczniowie zwiedzili budynek Sądu znajdujący się przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie, m.in. bibliotekę sądową, czytelnię akt czy salę rozpraw. W czasie przerwy w „rozprawie” uczniowie mieli możliwość dyskutowania na tematy związane z przedmiotem rozprawy oraz sądownictwem administracyjnym. Młodzież bardzo chętnie angażowała się w dyskusję na temat przedmiotu spotkania przeprowadzając na końcu również własną symulację rozprawy.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML